top of page

Få udarbejdet en tilskudsansøgning 

Plantning af en skovrejsning lyder måske ikke så vanskeligt. Køb nogle planter på planteskolen og plant dem med plantemaskinen.

Men desværre; helt så enkelt kan det ikke sige at det kan gøres. Især ikke hvis du ønsker at søge om tilksud til skovrejsningen.

 

Offentlige udpegninger mv.

Der kan nemlig være en række offentlige udpegninger, som umiddelbart ligger i vejen for skovrejsning på din ejendom. Det kan f.eks. være §3-beskyttet natur, div. landskabelige beskyttelseszoner, kommunalt udpegede skovrejsning-uønskede-områder osv., så det letteste for dig, er at kontakte mig, så laver jeg hurtigt en screening af din ejendom, for at klarlægge eventualiteter.  

 

Skovrejsningsscreening og besøg - gratis.

Derfra finder vi hurtigt ud af om vi kan gå videre med skovrejsningsprojektet.

Er der ingen hindringer i vejen, kommer jeg på besøg på din ejendom, hvor vi kigger mulighederne ud og jeg spørger ind til dine ønsker og tanker. Det koster dig ikke noget.   

På baggrund af din ejendoms jordbund, vindforhold, dine ønsker og lignende, tegner jeg en håndskitse og beregner et økonomisk budget med tilskud og omkostninger, som jeg sender frem til dig.  

Aftale om ansøgning

Når vi bliver enige om at udarbejde en ansøgning, modtager jeg dine evt. rettelser til råskitsen, og går igang med at tegne en tilplantningsplan, som består af et målfast kort med tilhørende træartsliste - jeg kalder det en bevoksningsliste. 

Jeg sørger for at taste, indtegne og uploade de relavante filer tilhørende ansøgningen rettidigt, så du ikke behøver at spekulere mere på det. 

Undervejs husker jeg at kommunikere med kommunen om VVM-screening for dit skovrejsningsprojekt, og jeg undersøger med museet om der ligger nogle historiske interesser registreret gemt i jorden, hvor vi skal plante. Og jeg søger evt. ledningsejere i eller over din mark, hvor der skal plantes.

Der er selvfølgelig lidt omkostninger forbundet med at udarbejde tilskudsansøgningen, men der er kun en lille post på budgettet for skovrejsningen, og der er tit mange penge at hente i tilskuddet. 

Kontakt mig           for at høre, hvad en ansøgning koster dig. Det varierer nemlig fra sag til sag.

Svar på ansøgning

Under almindelige omstændigheder får vi svar fra miljøstyrelsen, som er myndighed og sagbehandler på ansøgningerne, i løbet af 3-5 mdr. Men der kan være ekstraordinære vilkår, som udskyder svaret.

Skovrejsningsskitsen.jpg
Skovkort til en tilskudsansøgning til skovrejsning
bottom of page