top of page

Skovadministrationsaftale

 

 • Administration af ejendommens skov

 • Opstilling og opfølgning af ejendommens målsætninger for skovdriften bl.a. ved at rådgive om de bedst mulige strategier og politikker til at opnår målsætningen.

 • Forestå udarbejdelse af skovbrugets specielle langtidsplaner.

 • Udarbejdelse af de årlige driftsplaner for skovene med tilhørende budgetter samt opfølgning på disse.

 • Repræsentere skovens ejer/ejere udadtil bl.a. i forbindelse med kontakt til offentlige- og faglige myndigheder og organisationer.

 • Virke som konsulent for ejer/ejere i forbindelse med gennemførslen af de praktiske arbejdsopgaver.

 • Indkøbe, instruere og kontrollere de for skovproduktionen rigtige entreprenører.

 • Rådgive om og/eller forestå indkøb af nødvendige materialer til brug i skoven.

 • Forestå al kommunikativ kontakt til de for ejendommens produktion nødvendige kunder.

 • Udvisning til hugst

 • Levering af egnede planter og hjælpematerialer til kulturanlæg mv.

 • Opmåling og salg af træeffekter og skovprodukter.

 • Løbende tilsyn med skovens tilstand

 • Skovgennemgang og møder med skovejeren samt at stå tilrådighed pr. telefon og mail i naturligt omfang

 • Formidle tendenser og nyheder om skovbruget og markedsforhold til ejendommens ejer.

   

Skovadministrationsaftale

Virksomhedens hovedopgaver er som virke for den enkelte skovejendoms ejer/ejere, bestyrelse og ansatte med præcist de opgaver, hver enkelte ønsker løst. Heriblandt kan fx nævnes:

Konsulentvirksomheden skal på højest muligt niveau omfatte alle almindeligt forekommende arbejdsopgaver indenfor dansk skovbrug.

Med en skovadministrationsaftale med Faurholt Skov & Natur bliver de faste administrationsomkostninger til variable omkostninger - som kan ændres fra år til år efter behov. Og samtidig føles det som at have en fastansat skovfoged.

Interesseret i at høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om hvad en samarbejdsaftale komme til at indholde for dig og din skov, kan du kontakte mig på mobil eller udfylde dine kontaktinformantioner           , så kontakter jeg dig snarest muligt. 

bottom of page