top of page

Skovrejsning

Privat skovrejsning udvides og bliver mulig i hele landet

Landbrugsstyrelsen løftede sløret for nogle af de planlagte ændringer i ordningen. Nedenstående bygger udelukkende på Landbrugsstyrelsens oplæg.

Generelt er det ønsket at ordningen skal tilgodese miljø og klima i højere grad end tidligere, hvor fokus har været på kvælstofreduktion. De større ændringer er:

  • Udvidelse af formålet, så ansøgninger uden for kystvandoplande med kvælstofindsatsbehov fra skovrejsning også kan imødekommes. Umiddelbart er det dog kun muligt at modtage grundtilskud de første 5 år, hvis arealet ligger uden for kystvandsoplande med behov for kvælstofreduktion.

  • Nyt prioriteringskriterie vedrørende projekters kulstofbinding.

  • Mulighed for flere buske, små træer eller ammetræer i skovbryn og bevoksninger.

  • Krav om mindst 50% hjemmehørende arter i løvtræbevoksninger.

  • Mulighed for bredere skovbryn.

  • Mulighed for ekstensive tilplantninger.

  • Mulighed for naturlig tilgroning i begrænset omfang.

  • Der indføres krav om kerneareal på mindst 50*50 meter

  • Justeringer i krav til skovkort og mulighed for at gå i gang for egen regning og risiko efter tilsagn og skovlovsafgørelse før høringsperioden for skovlovsafgørelsen er udløbet.

Når du planlægger en skovrejsning skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at justeret det ansøgte areal ud over de først indtegnede grænser. Vi har diskuteret sagen med Landbrugsstyrelsen, som ikke vil afvige dette krav, og de forventer en lille overansøgning per projekt. Så vær opmærksom på ikke at lægge grænsen alt for tæt, særligt de små projekter kan være sårbare, hvis kommunen fx ønsker noget ubevokset areal.

Der er afsat 70 mio. kr. i puljen i 2021.  

Bestil et GRATIS og uforpligtende rådgivningsbesøg. Udfyld alle felterne nedenfor og jeg kontakter dig hurtigst muligt.

Tak! Beskeden blev sendt. Jeg kontakter dig snarest. Venlig Hilsen Stefan Petersen

Skovrejsning
bottom of page