top of page

Rådgivning

Rådgivning om skovdrift, landskabsdrift, jagt og naturpleje samt lovgivning og tilskud

 

Rygraden i virksomheden Faurholt Skov & Natur er rådgivning. 

Jeg rådgiver på baggrund af mange års erfaring om alle driftsgrene i alm. dansk skovbrug:

 • Dyrkning

 • Kulturetablering og -pleje

 • Tyndinger

 • Hugst

 • Afsætning af skoven produkter

...inden for dyrkning af løvtræ, nåletræ og pyntegrønt & juletræer

Dertil rådgiver jeg om landskabs- og naturforvaltning, som jeg har arbejdet med i flere år:

 • Skovrejsning

 • Læhegn og småbiotoper

 • Jagtanlæg og remiser

 • Anlæg af søer 

 • Etablering af alléer

 • Hegning til naturgræsning

 

 

Jeg tilbyder desuden:

 • specifik rådgivning ved særlige forhold omkring ex. naturbeskyttelsesloven og skovloven.

 • ekspertrådgivning om tilskudslovgivning til skoven og landskabet.

 

bottom of page