top of page

Pas-På-Kort

Offentlige udpegninger

Pas-på-Kortet (-ene) indeholder en række informationer, som skal være opmærksom på ved det daglige arbejde i skoven. 

Offentlige myndigheder har udpegninger i landskabet registreret, til hvilke der knytter sig visse begrænsninger. 

Faurholt Skov & Natur tilbyder udarbejdelse af kort, som indeholder oplysninger og lokaliseret udpegninger på ejendomsniveau. Kort, som jeg kalder Pas-På-Kort. 

Disse kort kan indeholde:

 

  • Beskyttede naturområder og vandløb (§3-natur)

  • Natura2000-områder

  • Fredede områder og punkter

  • Beskyttede diger

  • Kyst-, å- og kirkebeskyttelseslinjer 

Nøglebiotoper

Nøglebiotoper er områder i skoven, som er vigtige for bevarelse af den biologiske

mangfoldighed - biodiversiteten. 

Skovens små naturarealer overses ofte i den almindelige drift.

En grundlæggende registrering af skovens nøglebiotoper gør dem mere synlige i driften. 

Branchen oplever, at flere savværker er begyndt at stille krav til skovene, hvorfra de aftager

råtræ, om at forvaltning af bæredygtig drift i skoven, heriblandt fokus på de naturnæssige

værdier. Med en registrering af skovens nøglebiotoper har man som skovejer vist gode

initiativer.  

Faurholt Skov & Natur´s registrering af nøglebiotoper indeholder et kortmateriale, hvor de

enkelte nøglebiotoper er lokaliseret og en skematisk opstilling indeholdende reference til

kortet, fotodokumentation samt en beskrivelse af hvert enkelt nøglebiotop, som indeholder info om typen, udseendet, trusler og evt. plejebehov.

Læs mere om nøglebiotoper på naturstyrelsens hjemmeside nst.dk

Nøglebiotopkortet er derfor en naturlig udbygning af Pas-På-Kortet.  

Nøglebiotop
bottom of page