top of page

Skovkort

Digitale skovkort, markkort og naturkort

På beggrund af mere end 10 år erfaring tilbyder Faurholt Skov & Natur at udføre

driftsplanlægning og registrering og tegning af skovkort. 

Til arbejdet bruges KW-plans software. Læs mere om samarbejdet med KW-plan her

Virksomhedens tilbyder:

  • Digitaliseret kortlægning af skov-, landbrug og naturarealer

  • Registrering af status-opgørelser og udarbejdelse driftsplaner for skovbrug

  • Feltregistrering, taksation og ressourceopgørelse af skov

  • Feltregistrering og identifikation af nøglebiotoper i skov

  • Sammenstilling af div. offentlige registreringer mv. på kort

Ønsker du at vide mere om mulighederne skovkort og driftsplan på

din ejendom, så kontakt mig 

Registrering til oprettelse af nyt skovkort ved brug af skyggekort

Nyregistrering af en skov for at tegne et ny skovkort indledes ofte med at tegne

skovens varige faste linjer ind i GIS-programmet. De faste linjer kan være

ydergrænser, spor og grøfter. Disse identificeres lettest v.hj.a et terræn

skyggekort som baggrund. Dette gøres hjemme fra kontorstolen.

På den måde ligger en masse faste givne linjer fast inden feltregistreringen går

igang. På den måde skal kun mere tvivlsomme linjer, f.eks. bevoksningsgrænser,

identificeres i felten ved en fysisk gennemgang af skoven.    

Gennemgang og feltregistrering af skovens arealer og ressourcer

Under gennemgangen af skoven registreres skovens arealer, bevoksningernes vedmassedata og evt. offentlige udpegninger og nøglebiotoper.

En grundigt gennemarbejdet og fyldestgørende bevoksningsliste, som indeholder de enkelte bevoksningers vedmassedata er et vigtigt grundlag for forvaltning og drift af skoven som driftgren. 

Ligeledes en bevoksninglisten udgangspunkt for en driftsplan for skoven. Læs mere om driftplanlægning her

Skovgennemgangen under feltregistreringen kan også være med det for øje, at registrere skovens grønne værdier. F.eks. ved registrering og beskrivelse af skovens nøglebiotoper. Nøglebiotoer er særligt natur-værdifulde arealer med høj biodiversitet. 

Nøglebiotopregistreringen er en naturlig forlængelse af et såkaldt Pas-På-Kort, som indeholder div. offentlige udpegninger og registreringer. 

Læs mere om Pas-På-Kort  her

Tegning af skovkort
Skyggekort som baggrund for tegning af skovkort
bottom of page