top of page

Skovrejsning

Ring til mig idag: 23 42 33 82

Drømmer du om en skov på din ejendom?

Eller mere skov på din ejendom? 

En skov der bliver til gavn for miljøet, vildtet og ikke mindst dig og dine efterkommere?

Eller en skov der gør din og din familie CO2-neutral?

Søg tilskud til skovrejsning på din ejendom i 2021

Ring og få gratis og uforpligtende rådgivning om skovrejsning på din ejendom

 
Overvejelser om skovrejsning stiller ofte en række spørgsmål. Jeg har stillet nogle af de mest almindelige nedenfor. 

 

Hvad er skovrejsning?

Skovrejsning handler om at ny plante skov.

De t kan være for at skabe et nyt stykke natur,

en ny kulisse til jagten eller et nyt

landskabselement på ejendommen. Du kan få

den til at udvikle sig i samspil med det

omkringliggende landskab; f.eks. søer, enge,

hegn, krat m.m. Med en flot skov kan du sætte

et aftryk i landskabet, som du kan nyde og give

videre til dine efterkommere.

 
Hvad koster det at plante en skov?

Der er mange variable faktorer, som spiller ind

på prisen på skovrejsning. Den afhænger af flere

forskellige faktorer og kræver en nærmere

besigtigelse og drøftelse af dine ønsker til udformning, træartsvalg o.a. Men måske er det muligt for dig at få tilskud til din skovrejsning. Det afhængig bl.a. af størrelse og beliggenhed, at få tilskud til skovrejsningen. Tilskuddet dækker i mange tilfælde de fleste omkostninger til etableringen af skovrejsningen. 

Læs mere her om tilskud, priser og mulighed for at spare penge. 

Kontakt mig og bestil et gratis og uforpligtende rådgivningsbesøg
 

Hvor meget ny skov skal jeg plante for at blive CO2-neutral?

Ved skovrejsning bindes CO2. Der bindes i gennemsnit ca. 10 tons CO2 årligt pr. ha i de første ca. 100 år af en skovs liv. En gennemsnitlig dansker udleder ca. tilsvarende, nemlig ca. 10 tons CO2 årligt. Så er I en familie på 5 personer, kan hele familien blive CO2-neutrale - resten af livet - ved at plante blot 5 ha ny skov.

Og er der andre godt klima-effekter ved at plante ny skov på  landbrugsjord.

Viste du for eksempel at, der under løvskov dannes cirka lige så meget grundvand som under landbrugsjord, og det er væsentlig renere?

Det kan virke ulogisk, at grundvandsmængden er nogenlunde ens, idet trækronerne har en ”paraply-effekt” og træerne har dybere rodsystem end f.eks. hvede. Men i Danmark dannes grundvandet næsten udelukkende i vinterhalvåret, og om vinteren er løvtræerne uden blade og rødderne inaktive, mens de fleste marker derimod er intensivt drænet, så overskudsnedbør i vidt omfang udledes til grøfter og vandløb og ikke bliver til grundvand. Skovenes manglende dræning betyder også, at skovene kan tilbageholde nedbør ved skybrud og dermed medvirke til at begrænse oversvømmelser nedstrøms.

Kan jeg få tilskud til skovrejsning i 2021?

Private, som ønsker at plante skov på landbrugsjord, kan også i 2021 få tilskud til skovrejsning fra det offentlige. 


Du kan få tilskud til skovrejsning hvis:

  • arealet er over 2 ha 

  • området på nuværende tidspunkt er landbrugsjord 

​Tilskuddet udgør:

  • 32.000 kr./ha til etablering af skovrejsningen

  • 15 kr./løbende m vildthegn, som sættes op omkring skovrejsning.

Men desværre så enkelt kan det ikke gøres. Der kan være en række offentlige udpegninger, som umiddelbart ligger i vejen for tilskud til skovrejsning på din ejendom. Det kan f.eks. være §3-beskyttet natur, div. landskabelige beskyttelseszoner osv., så det letteste for dig, er at kontakte mig, så laver jeg hurtigt en screening af din ejendom, for at klarlægge dine tilskudsmuligheder, begrænsninger, skovrejsningszoner og andre eventualiteter.    

 

Hvornår modtager jeg tilskuddet?

Hele tilskuddet udbetales lige efter plantningen, så du kan få dækket en stor del af dine udgifter med det samme.

 

Hvornår i 2021 skal der søges om tilskud til skovrejsning?

I 2021 bliver der åbnet for ansøgninger den 1. juli og sidste frist for ansøgning er til september. 

Men tager det meget lang tid, før det bliver til skov?

En ny skov opstår langt hurtigere, end de fleste tror. Afhængig af jordbund og træartsvalg vil man allerede efter 5-10 år få fornemmelsen af at gå i en skov.  


Hvordan kommer jeg videre med skovrejsningen?

Bestil et gratis og uforpligtende rådgivningsbesøg 

Hvorfor bruge Faurholt Skov og Natur til rådgivning om skovrejsning?

Det skal du, fordi Jeg yder individuel og uvildig rådgivning om skovrejsning. Jeg har lang tids erfaring med skovrejsninger og flair for at se nye muligheder, så du får det mest optimale ud af den nye skov på din ejendom. 

Jeg kører ud fra mit kontor på Fyn og kommer rundt i hele landet. 

Skovrejsning
Nyudsprunget bøgeblad
Dagpåfulgøje i blomstrende tjørn
bottom of page