top of page

Konceptbeskrivelse | Plant vildtvenligt!

 

For at gøre det nemt og overskueligt har jeg valgt at lave et plantningskoncept i fire dele, som tilbydes enkeltvis og/eller samlet.

 

I forbindelse med plantning samarbejder jeg med Vildtkonsulent Asbjørn Hellesøe-Jensen, Naturnær.dk der har stor erfaring med skovrejsninger. Det betyder at du også roligt kan henvende dig hvis du ønsker en større skovrejsning med tilskud.

 

De fire dele i plantningskonceptet er:

 

  1. Projektering: Rådgivningsbesøg og planteplan.

  2. Etablering: Etablering af beplantninger – planter og plantning.

  3. Vildtsikring: Etablering af vildthegn omkring beplantningen.

  4. Pleje: Renholdelse efter behov i op til 3 år og efterbedring efter behov.

 

  • Plantningskonceptet sikrer dig den ønskede beplantning, hvor pris og kvalitet harmonerer, og hvor der er en lang række muligheder for individuel tilpasning så dine krav og ønsker opfyldes bedst muligt.

  • Du får mulighed for at identificere de dele af projektet du selv kan løse – og derved spare penge!

 

Skal du have plantet på din ejendom, så kontakt os eller udfyld kontaktformularen             , og vi kontakter dig hurtigst muligt!

 

1. Projektering: Rådgivningsbesøg og planteplan

Du får et rådgivningsbesøg af skovfoged Stefan Petersen eller vildtforvalter Asbjørn Hellesøe-Jensen, hvor vi gennemgår din ejendom og dine ønsker og tanker omkring beplantning.

 

Du får udleveret materiale, som beskriver kronologien og indholdet i et plantningsprojekt.

 

Efterfølgende sender vi dig en udførlig projektplan som indeholder en planskitse, en planteplan med specifikt tilpasset plantevalg og et godt tilbud på etablering, vildtsikring og pleje af beplantningen.

 

Pris: GRATIS! - ved køb af yderligere dele af plantningskonceptet.

Ønsker du kun projektering af dit plantningsprojekt faktureres 585,- + moms. Bor du uden for Fyn faktureres også for kørsel efter statens takst.

 

 

2. Etablering: Etablering af beplantninger – planter og plantning

Da vi arbejder fri af tilskudsordninger og lign. har du med vores plantningskoncept:

  • Frit valg af plantearter og -sammensætning.

  • Intet krav til antal planter/hektar.

     

Som udgangspunkt står du selv for at forberede arealet til plantning. Den optimale forberedelse er pløjning, harvning og evt. nedvisning af fremspirende ukrudt. Hvis du tilkøber pleje af beplantningen, stiller vi krav om kvaliteten af jordbearbejdningen, da det har betydning for omfanget af den efterfølgende renholdelse.

 

Priseksempel: 250 meter 3-rækket læhegn: 4.995,- + moms

Bestående af minimum syv forskellige arter løvtræer og -buske. Læhegnet plantes med halvanden meter mellem rækkerne og halvanden meter mellem planterne.

3. Vildtsikring: Etablering af vildthegn omkring beplantningen.

For at sikre beplantningen mod bid- og fejeskader fra vildt, er det næsten altid en forudsætning at der sættes hegn om beplantningen. Hegnet kan nedtages når beplantningen er veletableret efter 4-5 år.

 

Som standard anvendes 140 cm højt vildthegn på pæle af galvaniseret jernrør. Der etableres det antal led, som er nødvendige i forbindelse med renholdelse, jagtafvikling o.a. Materialevalget vil kunne tilpasses evt. individuelle ønsker mod merpris.

 

Priseksempel: Vildthegn omkring 250 meter 3-rækket læhegn: 14.695,- + moms

Ca. 525 meter komplet vildthegn inkl. levering og opsætning.

4. Pleje: Renholdelse efter behov i op til 3 år og efterbedring efter behov.

Renholdelsen foretages som standard ved brug af pesticider – typisk round-up eller lignende. Som udgangspunkt foretager vi renholdelsen med følgende frekvenser, som vi har erfaring for er tilstrækkeligt til at sikre etableringen af planterne:

1. år – 2 behandlinger

2. år – 1 behandling

3. år – 1 behandling

 

Priseksempel: Renhold af 250 meter 3-rækket læhegn: 4.995,- + moms

Renholdelsen kan også tilbydes økologisk. Økologisk renhold foretager vi som harvning med følgende frekvenser:

1. år – 4 behandlinger

2. år – 2 behandlinger

3. år – 2 behandlinger

 

Priseksempel: Økologisk renhold af 250 meter 3-rækket læhegn: 12.495,- + moms

bottom of page