top of page
Seneste nyheder

18-03-2019

Skovrejsning | Frist for tilskudsansøgning i 2019 er 31. aug.

Der er igen i år mulighed for at søge tilskud til privat skovrejsning. Ordningen er ændret lidt i forhold til 2018. Der kan fortsat søges på arealer helt ned til min. 2,0 ha. Og tilskuddet er ligeleds fortsat på op til 32.000 kr/ha + 15 kr/m hegn. Men meget ser ud til at div. godkendelser skal foreligge ved ansøgning og påhviler lodsejeren at fremskaffe. Det er derfor en rigtig god idé at komme tidligt igang med papirarbejdet. Kontakt mig for sparring og vejledning om ansøgningsprocessen.

10-01-2018

Gode priser på råtræet

Den positive økonomiske udvikling globalt set har skabt en stigende efterspørgsel på råtræet. Eksport til Asien er vigtig for afsætningen af råtræ fra Europa. Fra Danmark eksporteres store mængder både løv og nål. Der er stadig god kapacitet på containertransport til Asien, hvilket gør den billig. Dette kan ses direkte på de priser, som kan opnås på råtræet.

07-01-2018

Ny skovadministrationsvirksomhed

Med flere års erfaring fra skovbruget i ryggen har jeg startet min egen virksomhed, som tilbyder administration og rådgivning indenfor skov- og landskabsdrift på ejendomsniveau. Det er min mission at skabe langsigtede relationer, hvor rådgivning, faglig sparring og samarbejde trives, hvor du som kunde kan være tryg i samarbejdet. Jeg tror på åbenhed og gennemskuelighed, og så arbejder jeg uafhængigt i forhold til entreprenører, råtræshandlere og andre leverandører.

1 / 1

Please reload

GRATIS
Book en 
Skovgennemgang

Lige netop nu tilbyder jeg dig en gratis gennemgang i din skov, hvor vi kigger op mulighederne og snakker om evt. behov for pleje, tynding eller plantning.

Ring til mig på

23 42 33 82 

white_logo_transparent_2x.png

Se her hvordan >>

white_logo_transparent_2x.png

Se her >>

white_logo_transparent_2x.png

Skovfoged Stefan Rud Petersen

Ring til mig på 23423382

Send en mail på stefan@faurholtskov.dk

Skov-administration

Jeg tilbyder pasning og administration af din skov. Jeg løser på højest muligt faglige niveau alle almindeligt forekommende arbejds-opgaver indenfor dansk skovbrug. 

I respektfuldt sam-arbejde med dig finder vi en individuelt tilpasset løsning for dig og din ejendoms skov. 

Skovrejsning

Modtag tilskud til plantning af ny skov. Tilskuddet udgør op til 32.000 kr. pr. hektar nyplantet skov. Herudover ydes der også tilskud til vildthegn.

Jeg yder individuel og uvildig rådgivning om skovrejsning. Vi har flair for at se muligheder, så du får det mest optimale ud af den nye skov på din ejendom.

 

Rådgivning

Jeg tilbyder rådgivning indenfor områderne:

  • Skovdrift

  • Skovrejsning

  • Pyntegrønt og juletræer

  • Jagt-, natur- og ejendomspleje.

Rådgivningen er erfaringsbaseret og efter best pratice med ét for øje; princippet om at få de bedst mulige økonomiske løsninger til at passe med ejerens langsigtede mål for skoven.

 

Læhegn og remiser

Der findes mange forskellige offentlige og private muligheder for ansøgning om tilskud til etablering af skov og natur.

Via mig får du adgang til ekspertviden om tilskudslovgivning til skoven og landskabet. 

 

Skovkort og driftsplan

Jeg tilbyder arealregistrering og korttegning med specielt fokus på skov- og landbrug samt grønne områder.

Kort og bevoksningsliste udarbejdes eller revideres, og er grundlæggende for den videre driftsplanlægning.

Mission

"Det er min mission at skabe langsigtede relationer, hvor rådgivning, faglig sparring og samarbejde trives, hvor du som kunde kan være tryg i samarbejdet. Jeg tror på åbenhed og gennemskuelighed, og så arbejder jeg uafhængigt i forhold til entreprenører, råtræshandlere og andre leverandører."

Kontakt

Faurholt Skov & Natur ApS

Herringevej 2

5750 Ringe

mobil: 23 42 33 82

mail: Stefan@faurholtskov.dk

cvr nr. 39085232

Succes! Beskeden er ankommet.

contact
bottom of page